Medisch voorschrift en terugbetaling

U kan een osteopaat raadplegen zonder medisch voorschrift. De osteopaat D.O. is dusdanig opgeleid om de nodige vragen te stellen inzake de noodzaak van een medisch advies. De osteopaat geniet van een strenge opleiding in anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie om geen enkel risico te nemen voor de patiënt.

Osteopathie wordt geclassificeerd als alternatieve geneeskunde. Het ziekenfonds komt tussen voor het geheel van deze alternatieve geneeskunde met een minimum van vijf en een maximum van tien consultaties per kalenderjaar . Het bedrag en aantal tussenkomsten kan wat verschillen per ziekenfonds  (tussens 10 en 12€ per behandeling). Echter, niet alle ziekenfondsen bieden deze tussenkomt aan en het is niet noodzakelijkerwijs inbegrepen in de standaardaanbieding, dus controleer indien nodig bij uw eigen ziekenfonds.